• XẮP XẾP HÀNG HÓA

  LUÔN ĐƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

 • PHƯƠNG TIỆN

  ĐỘI NGŨ XE LUÔN ĐÁP ỨNG 100%

 • THỜI GIAN GIAO HÀNG

  TRONG VÒNG 24 GIỜ

 • QUẢNG ĐƯỜNG

  KHOẢN 500Km

 • Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

  Giá vận chuyền nguyên xe 20 tấn về thành phố Nha Trang thông tin chi tiết như sau:

  Kích thước thùng xe:
     - Chiều dài:     9.4 m
     - Chiều rộng:   2.35 m
     - Chiều Cao:    2.2 m
  Trọng tải cho phép:      20 tấn
  Khối lương cho phép:  40 cbm (khối)
  Giá vận chuyển các tuyến như sau:

      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Tp.Nha Trang, Diêm Khánh, Cam Đức, Cam Lâm, Tp.Cam Ranh, Bãi Dài : 11.000.000 vnđ
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Vinperland: 12.000.000 vnđ

  Liên Hệ :
  Di Động: Mr. Tứ : 0909.00.12.15  or  Mr. Tân: 0919.03.66.22
  Mail: kinhdoanh@saigonbaotin.com

  Giá xe 20 tấn

  Posted at  tháng 5 28, 2018  |  in    |  Read More»

  Giá vận chuyền nguyên xe 20 tấn về thành phố Nha Trang thông tin chi tiết như sau:

  Kích thước thùng xe:
     - Chiều dài:     9.4 m
     - Chiều rộng:   2.35 m
     - Chiều Cao:    2.2 m
  Trọng tải cho phép:      20 tấn
  Khối lương cho phép:  40 cbm (khối)
  Giá vận chuyển các tuyến như sau:

      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Tp.Nha Trang, Diêm Khánh, Cam Đức, Cam Lâm, Tp.Cam Ranh, Bãi Dài : 11.000.000 vnđ
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Vinperland: 12.000.000 vnđ

  Liên Hệ :
  Di Động: Mr. Tứ : 0909.00.12.15  or  Mr. Tân: 0919.03.66.22
  Mail: kinhdoanh@saigonbaotin.com

  0 nhận xét:

  Giá vận chuyền nguyên xe 15 tấn về thành phố Nha Trang thông tin chi tiết như sau:

  Kích thước thùng xe:
     - Chiều dài:     9.4 m
     - Chiều rộng:   2.35 m
     - Chiều Cao:    2.2 m
  Trọng tải cho phép:      15.5 tấn
  Khối lương cho phép:  50 cbm (khối)
  Giá vận chuyển các tuyến như sau:
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Tp.Nha Trang, Diêm Khánh, Cam Đức, Cam Lâm, Tp.Cam Ranh, Bãi Dài : 10.000.000 vnđ
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Vinperland: 11.000.000 vnđ


  Liên Hệ :
  Di Động: Mr. Tứ : 0909.00.12.15  or  Mr. Tân: 0919.03.66.22
  Mail: kinhdoanh@saigonbaotin.com

  Giá xe 15 tấn

  Posted at  tháng 5 28, 2018  |  in    |  Read More»

  Giá vận chuyền nguyên xe 15 tấn về thành phố Nha Trang thông tin chi tiết như sau:

  Kích thước thùng xe:
     - Chiều dài:     9.4 m
     - Chiều rộng:   2.35 m
     - Chiều Cao:    2.2 m
  Trọng tải cho phép:      15.5 tấn
  Khối lương cho phép:  50 cbm (khối)
  Giá vận chuyển các tuyến như sau:
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Tp.Nha Trang, Diêm Khánh, Cam Đức, Cam Lâm, Tp.Cam Ranh, Bãi Dài : 10.000.000 vnđ
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Vinperland: 11.000.000 vnđ


  Liên Hệ :
  Di Động: Mr. Tứ : 0909.00.12.15  or  Mr. Tân: 0919.03.66.22
  Mail: kinhdoanh@saigonbaotin.com

  0 nhận xét:

  Giá vận chuyền nguyên xe 8 tấn về thành phố Nha Trang thông tin chi tiết như sau:
  Kích thước thùng xe:
     - Chiều dài:     7.8 m
     - Chiều rộng:   2.35 m
     - Chiều Cao:    2.2 m
  Trọng tải cho phép:      8.5 tấn
  Khối lương cho phép:  40 cbm (khối)
  Giá vận chuyển các tuyến như sau:
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Tp.Nha Trang, Diêm Khánh, Cam Đức, Cam Lâm, Tp.Cam Ranh, Bãi Dài : 8.000.000 vnđ
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Vinperland: 9.000.000 vnđ


  Liên Hệ :
  Di Động: Mr. Tứ : 0909.00.12.15  or  Mr. Tân: 0919.03.66.22
  Mail: kinhdoanh@saigonbaotin.com

  Giá xe 8 tấn

  Posted at  tháng 5 28, 2018  |  in    |  Read More»

  Giá vận chuyền nguyên xe 8 tấn về thành phố Nha Trang thông tin chi tiết như sau:
  Kích thước thùng xe:
     - Chiều dài:     7.8 m
     - Chiều rộng:   2.35 m
     - Chiều Cao:    2.2 m
  Trọng tải cho phép:      8.5 tấn
  Khối lương cho phép:  40 cbm (khối)
  Giá vận chuyển các tuyến như sau:
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Tp.Nha Trang, Diêm Khánh, Cam Đức, Cam Lâm, Tp.Cam Ranh, Bãi Dài : 8.000.000 vnđ
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Vinperland: 9.000.000 vnđ


  Liên Hệ :
  Di Động: Mr. Tứ : 0909.00.12.15  or  Mr. Tân: 0919.03.66.22
  Mail: kinhdoanh@saigonbaotin.com

  0 nhận xét:

  Giá vận chuyền nguyên xe 3.5 tấn về thành phố Nha Trang thông tin chi tiết như sau:

  Kích thước thùng xe:
     - Chiều dài:     4.9 m
     - Chiều rộng:   2.1 m
     - Chiều Cao:    2.8 m
  Trọng tải cho phép:      4 tấn
  Khối lương cho phép:  30 cbm (khối)
  Giá vận chuyển các tuyến như sau:

      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Tp.Nha Trang, Diêm Khánh, Cam Đức, Cam Lâm, Tp.Cam Ranh, Bãi Dài : 5.500.000 vnđ
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Vinperland: 6.500.000 vnđ

  Liên Hệ :
  Di Động: Mr. Tứ : 0909.00.12.15  or  Mr. Tân: 0919.03.66.22
  Mail: kinhdoanh@saigonbaotin.com

  Giá xe 3.5 tấn

  Posted at  tháng 5 28, 2018  |  in    |  Read More»

  Giá vận chuyền nguyên xe 3.5 tấn về thành phố Nha Trang thông tin chi tiết như sau:

  Kích thước thùng xe:
     - Chiều dài:     4.9 m
     - Chiều rộng:   2.1 m
     - Chiều Cao:    2.8 m
  Trọng tải cho phép:      4 tấn
  Khối lương cho phép:  30 cbm (khối)
  Giá vận chuyển các tuyến như sau:

      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Tp.Nha Trang, Diêm Khánh, Cam Đức, Cam Lâm, Tp.Cam Ranh, Bãi Dài : 5.500.000 vnđ
      - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi Vinperland: 6.500.000 vnđ

  Liên Hệ :
  Di Động: Mr. Tứ : 0909.00.12.15  or  Mr. Tân: 0919.03.66.22
  Mail: kinhdoanh@saigonbaotin.com

  0 nhận xét:

  About-Privacy Policy-Contact us
  Copyright © 2013 chanhxenhatrang. Blogger Template by Bloggertheme9
  Proudly Powered by Blogger.
  back to top